+48 724 319 601
info@batogospot.pl

PL

Hydropolis we Wrocławiu

Hydropolis we Wrocławiu

Hydropolis to i multimedialny ośrodek wiedzy w którym można w łatwy sposób poznać tajniki obiegu wody w przyrodzie.

Lokalizacja

Hydropolis mieści się w starym budynku miejskich wodociągów przekształconym w interaktywne muzeum. Można tam dojechać tramwajami linii 0L, 0P, 3, 5, ciekawym i coraz bardziej popularnym we Wrocławiu środkiem transportu stają się hulajnogi elektryczne, chociaż nie ma większych problemów z zaparkowaniem w okolicy.

Zwiedzanie

Hydropolis jest otwarte codziennie w następujących godzinach;

Poniedziałek- Piątek 9:00-18:00

Sobota- Niedziela 10:00 – 20:00

Ostatni zwiedzający wpuszczani są godzinę przed zamknięciem

Zwiedzenie Hydropolis zajmuje ok. 2 godzin, dlatego warto tego dnia zaplanować również inne atrakcje (link do strony z artykułami) takie jak zwiedzanie Ostrowa Tumskiego, Panoramy Racławickiej, czy nawet spacer po rynku.

Bilety


Bilety do Hydropolis można kupić w kasie bez większych problemów lub tutaj.

Jeżeli jednak planujemy również zwiedzanie ZOO lub kąpiel w Aquaparku warto pomyśleć o zakupie łączonego biletu, który jest sporo tańszy. Bilety tego typu są dostępne wyłącznie w wersji rodzinnej i można je kupić tylko w kasie stacjonarnej.

Cennik

Bilet normalny – 27 zł/os.

 Bilet ulgowy – 18 zł/os.
 Bilet rodzinny – 72 zł/rodzina
 (2 dorosłych + maksymalnie 2 dzieci)

 

 Bilet rodzinny do Hydropolis i Zoo Wrocław – 199 zł/rodzina

 Bilet rodzinny do Hydropolis i Aquaparku– 149 zł/rodzina

Wystawa

W Hydropolis wystawa multimedialna porusza takie tematy jak;

Woda w organizmie człowieka

Woda na Naszej Planecie i jej obieg w przyrodzie

Obieg wody w mieście

Stany skupienia w jakich woda występuje

Historia wodociągów od Starożytności

Zycie w oceanie

Badanie głębin Oceanu

Regulamin BatogoSpot

Regulamin usług świadczonych przez BatogoSpot

§1
Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez BatogoSpot z siedzibą we Wrocławiu
2. W szczególności regulamin określa:
a. zasady przebywania w obiektach i apartamentach (zwanych dalej również „lokalami”) będących przedmiotem krótkoterminowego wynajmu;
b. zasady dokonania rezerwacji w apartamentach i warunków owych rezerwacji;
c. zasady płatności za usługi;
d. zasady odpowiedzialności
e. prawa i obowiązki usługobiorcy zwanego dalej „Gościem” oraz usługodawcy zwanego dalej „BatogoSpot”
f. zasady reklamacji
g. zasady korzystania z serwisu internetowego https://batogospot.pl zwanego w dalszej części „Witryną”
3. Regulamin stanowi integralną część umowy najmu krótkoterminowego zwaną dalej „Umową”
4. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości korzystających z usług BatogoSpot;

§2
Główne postanowienia Umowy

1. BatogoSpot oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu apartamentów (lokali);
2. Dokonanie rezerwacji zarówno poprzez „Witrynę” jak i serwisy wspomagające („Booking.com”, „Airbnb.com” i inne) jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz Umowy.
3. Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz płacić terminowo wierzytelności wynikające z zawartych Umów;
4. BatogoSpot przy pomocy „Witryny” umożliwia zawarcie umowy najmu krótkoterminowego apartamentów (lokali) będących przedmiotem „Umowy”
5. BatogoSpot jest zobowiązany do wynajęcia Gościom lokalu zgodnego z opisem zawartym
na Witrynie lub na witrynach wspomagających promocję w terminach określonych w rezerwacji, a Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny wskazanej podczas procesu rezerwacji.
6. Akceptując niniejszy Regulamin Usługobiorca akceptuje również Politykę Prywatności stanowiącą jego integralną cześć;

§3
Zasady rezerwacji i pobytu

1. Przekazanie kluczy do apartamentów może nastąpić poprzez udostępnienie kodu PIN do sejfu przy drzwiach wejściowych do apartamentu, lub bezpośrednio przez pracownika BatogoSpot;
2. Odbiór kluczy następuje po wcześniejszym dokonaniu wszelkich opłat oraz wpłaceniu kaucji zwrotnej;
3. Rezerwacji można dokonywać on-line na witrynie www.batogospot.pl, drogą elektroniczną lub telefonicznie;
4. Z pominięciem wyjątkowych sytuacji Gość jest zobowiązany wpłacić równowartość za cały pobyt w wybranym apartamencie;
5. Gość jest oczekiwany w pierwszym dniu pobytu od godziny 15:00, a powinien wyprowadzić się do godziny 11:00 w dniu wyjazdu, chyba że BatogoSpot wyraził wcześniej zgodę na inne godziny przyjazdu i wyjazdu;
6. Przedstawiciel BatogoSpot nie jest zobowiązany do wydania kluczy przed godziną 15:00.
7. BatogoSpot nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w wydaniu apartamentu wynikające z braku zawiadomienia o godzinie przyjazdu Gościa.
8. Usługobiorca (Gość) jest zobowiązany do należytego zabezpieczania apartamentu tj. zamykania drzwi i okien, starannego przechowywania kluczy. W przypadku zgubienia kluczy BatogoSpot ma prawo potrącić z kaucji kwotę 150 zł lub jej równowartość.
9. Ze względów bezpieczeństwa Goście są zobowiązani do wyłączania TV, gaszenia światła, zakręcania wody, zamykania okien, zamykania drzwi wejściowych na klucz.
10. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz organizacji imprez. Za zorganizowanie imprezy przewidywana jest kara w wysokości 1000 zł. Część tej kwoty zostanie wpłacona na poczet wspólnoty mieszkaniowej budynku w którym znajduje się apartament.
11. W apartamentach obowiązuje cisza nocna w
godzinach 6:00 do 22:00.
12. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług BatogoSpot mają
obowiązek takiego zachowania, aby w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych osób.
W przypadku nieprzestrzegania tej zasady goście mogą zostać poproszeni o opuszczenie
Apartamentu. Nie uprawnia to do żądania zwrotu opłaty za wynajęcie apartamentu.
13. W Apartamencie jak również na balkonie oraz w garażu obowiązuje całkowity zakaz palenia
tytoniu. Łamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w Apartamencie jest
równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego Apartament gościa zgody na
pokrycie kosztów pozbycia się nieprzyjemnych zapachów w wysokości 1.500 złotych.
14. Gość zobowiązany jest korzystać z Apartamentu w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia
społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym
osób zamieszkałych w sąsiednich Apartamentach. BatogoSpot jest uprawniony
do wezwania właściwych służb publicznych do Apartamentu w celu zbadania okoliczności
zaistniałych w Apartamencie. BatogoSpot zastrzega sobie prawo do pobrania od Gościa
kary finansowej w wysokości 500 zł, jeśli w skutek zachowania Gościa zostanie do
Apartamentu wezwana policja lub straż miejska. Niezależnie od powyższego
ewentualne dodatkowe koszty wynikające z wezwania właściwych służb ponosi Gość.
15. W Apartamencie nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji,
materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
16. W przypadku wykorzystania płatnych kanałów oraz VOD Gość zostanie obciążony opłatą w
wysokości adekwatnej do wykorzystanych usług.
17. Pobyt zwierząt musi być uzgodniony i może wiązać się z dodatkową opłatą.
18. BatogoSpot nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych przez Gości w
apartamencie lub skradzionych rzeczy w wyniku włamania.
19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Apartamencie
grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych
pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
20. BatogoSpot nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu na miejscu
postojowym w hali garażowej i poza nią.

21. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Apartamencie otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci, w tym zapalanie świeczek.
22. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
23. Ceny wynajmu apartamentów różnią się w zależności od typu apartamentu, długości rezerwacji oraz daty rezerwacji;
24. Usługobiorca wykonuje rezerwację poprzez akceptację oferty wskazanej w serwisie
internetowym www.batogospot.pl, innym serwisie z ofertą BatogoSpot, akceptując
termin pobytu.
25. Pobyt liczony jest w dniach. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00.
26. BatogoSpot przesyła ostateczne potwierdzenie rezerwacji drogą elektronczną w terminie do
48h od dokonanej rezerwacji;
27. Korespondencja z BatogoSpot może odbywać się poprzez e-mail info@batogospot.pl;
28. Rezerwacja uznawana jest za skuteczną z momentem wpłaty pełnej kwoty ceny, co jest
równoznaczne z zawarciem „Umowy” i akceptacją niniejszego „Regulaminu”
29. W przypadku rezerwacji na 3 dni lub krócej przed przyjazdem Gość zobowiązany jest do
przesłania dowodu wpłaty mailem do 24h przed przyjazdem, w przeciwnym wypadku
rezerwacja nie może być gwarantowana.
30. Gość może zostać poproszony przed wejściem do apartamentu o przedstawienie dokumentu
potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania (wysłania drogą
elektroniczną) dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, BatogoSpot
może odmówić wydania kluczy do apartamentu;
31. Dodatkowo Gość może zostać poproszony do przekazania informacji niezbędnych do rezerwacji Apartamentu (w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail) oświadczając o prawdziwości tych danych;
32. Apartamenty posiadają określoną maksymalną liczbę osób, które mogą w danym czasie
przebywać na terytorium apartamentu. Liczba osób mogących przebywać w apartamencie
jest wskazywana przez Usługobiorcę podczas rezerwacji. Ilość osób nie może przekraczać
ilości ustalonej.
33. Gościom, którzy będą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mogą nie
zostać wydane klucze do apartamentu.

34. BatogoSpot ma prawo odmówić rezerwacji dla Gościa, który poprzez trwanie poprzedniego pobytu naruszył Regulamin.
35. Zawierane przez BatogoSpot umowy są umowami o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innymi niż do celów mieszkalnych. Gościom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
36. Po przejęciu apartamentu Gość ponosi odpowiedzialność za znajdujące się w lokalu elementy wyposażenia.
37. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się w apartamencie pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w wyniku działania dzieci.
38. W szczególnych przypadkach naruszenia zasad Regulaminu BatogoSpot może odmówić
świadczenia usług Gościom, którzy się do niej nie stosują. Osoba taka może zostać wezwana
do natychmiastowego uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do
zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia apartamentu.

§4
Cena i Płatności

1. Cena za wynajem apartamentu jest podana na witrynie internetowej www.batogospot lub na
serwisach wspierających promocję oferty www.batogospot.pl
2. Cena zawiera 8% VAT;
3. Cena zawiera opłatę za pobyt w apartamencie osób w liczbie ustalonej w formularzu;
4. Cena różni się w zależności od terminu pobytu;
5. Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia w apartamencie, których nie odnotowano przy zameldowaniu, Gościom zostanie potrącona z kaucji kwota w wysokości kosztów naprawy powstałych szkód. W przypadku gdy kwota
kaucji nie wystarczy do pokrycia szkód, Gość zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wysokością szkody, a kwotą wpłaconej kaucji.
6. Jeżeli po upływie terminu najmu albo po wypowiedzeniu Gość nadal używa apartamentu bez zgody BatogoSpot, uznaje się, że opłata za najem bezumowny wynosi 1200 zł za dobę.
7. Na życzenie Gości BatogoSpot wystawia faktury VAT. Gość jest zobowiązany poinformować pracownika biura o
konieczności wystawienia faktury przy dokonywaniu rezerwacji. W pozostałych przypadkach potwierdzenie zapłaty będzie stanowił paragon fiskalny.
8. Gość akceptuje i wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

§5
Anulowanie rezerwacji i zmiana terminów

1. W przypadku nie pojawienia się Gościa w określonym terminie rezerwacji, wpłacona kwota na poczet rezerwacji nie zostanie zwrócona.
2. Dopuszcza się możliwość anulowania rezerwacji bez ponoszenia kosztów, o ile Gość wskaże nowego Usługobiorcę na ten sam apartament w tym samym terminie;
3. Ponadto BatogoSpot i Gościom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zjawisko nieuchronne, którego nie można było przewidzieć lub mu się przeciwstawić
np. wojna, śnieżyca, rewolucja, zamieszki, powódź, huragan, sztorm. Nie można rozumieć siły wyższej jako: nieprzyznanego urlopu, choroby, braku dokumentów upoważniających do przekroczenia
granicy.
4. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem kontaktu z BatogoSpot i zależy od dostępności wybranego apartamentu;
5. Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot w przypadku skrócenia rezerwacji w trakcie trwania pobytu przez Gości;
6. W wyjątkowych sytuacjach jak awaria w budynku, w którym znajduje się Apartament lub w samym apartamencie, BatogoSpot zastrzega sobie prawo do zamiany apartamentu na taki sam lub o
wyższym standardzie za tę samą lub niższą cenę. W tym przypadku BatogoSpot zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Gościa, który powinien bez zbędnej zwłoki poinformować BatogoSpot czy akceptuje proponowaną zmianę Umowy czy odstępuje od Umowy, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Gościa
wszystkich wniesionych opłat.
7. Cena nie zawiera opłaty za sprzątanie, która wynosi 80 zł za pobyt. Usługobiorca jest wyraźnie informowany podczas procesu rezerwacji o wystąpieniu dodatkowej opłaty za sprzątanie.
8. Cena nie zawiera opłaty za rezerwację miejsca postojowego w hali garażowej, która wynosi 25 zł za dobę za pobyt.
Usługobiorca jest wyraźnie informowany podczas procesu rezerwacji o wystąpieniu dodatkowej opłaty za miejsce postojowe.
9. Cena nie zawiera ubezpieczenia;

10. Rezerwacja uznawana jest za ważną w momencie wpłaty 100% ceny określonej w formularzu rezerwacji.
11. Formy płatności to przelew na rachunek bankowy oraz płatność online;
12. Kaucja zwrotna na poczet potencjalnych szkód jest płatna przed zameldowaniem i
wynosi 400 zł. Kaucja zostaje zwrócona w terminie do 7 dni od daty opuszczenia apartamentu.

§6
Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Gość powinien zgłosić na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia pobytu.
2. BatogoSpot rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, o czym informuje
Gościa w tej samej formie pisemnej lub elektronicznej.
3. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji BatogoSpot jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.

§7
Zastosowanie Regulaminu

1. Do czynności i Umów zawieranych za pośrednictwem Witryny zastosowanie ma wersja Regulaminu obowiązująca w chwili dokonywania czynności lub zawierania Umowy.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go na Witrynie.
3. Naruszenie niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy najmu Apartamentu.
4. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory pomiędzy
BatogoSpot a Gościem będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego przez właściwy sąd w Polsce.
6. Gość oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie
zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 tej
ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość.

ZOO Wrocław – co musisz wiedzieć

ZOO we Wrocławiu

ZOO we Wrocławiu jest piątym najchętniej odwiedzanym ogrodem zoologicznym w Europie i jedynym posiadającym Afrykarium. Codziennie jest odwiedzane przez ok. 20 000 osób. Co zrobić, żeby nie zginąć w tym tłumie i w sprytny sposób zwiedzić ZOO omijając kolejki. 

Wszystkiego dowiesz się w tym artykule.    

Kluczowe informacje o ZOO

Dane kontaktowe

___________________________________

Numer telefon

+ 48 71 348 30 24

Adres email

pok@zoo.wroc.pl

ZOO we Wrocławiu – WWW

Adres pocztowy Zoo

ul. Wróblewskiego 1-5

51-618 Wrocław

Godziny otwarcia

_____________________________

• poniedziałek – czwartek

kasa 9:00 – 17:00

zwiedzanie 9:00 – 18:00

• piątek – niedziela i święta

kasa 9:00 – 18:00

zwiedzanie 9:00 – 19:00

Cennik biletów

________________________________

• bilet normalny – 45 zł

• bilet ulgowy – 35 zł

• dzieci do 3 lat i seniorzy powyżej 75 lat –  gratis

• bilet rodzinny max. 2+3 – 150zł

• bilety grupowe i oferty specjalne

• kup bilet on-line

Naszym zdaniem jedno popołudnie spędzone w ZOO może nie wystarczyć, dlatego warto pomyśleć o noclegu i przy okazji zobaczyć inne atrakcje we Wrocławiu. 

Dojazd do ZOO

Do Wrocławskiego ZOO można dojechać na kilka sposobów.

  • Autem
  • Komunikacją miejską
  • Rowerem lub hulajnogą elektryczną.
 

Dojazd Autem, czyli gdzie najlepiej zaparkować?

Wiele osób odwiedzających ZOO ceni sobie komfort i niezależność, nie dziwi zatem fakt, że odwiedzający wybierają własne środki lokomocji. Zaparkowanie w pobliżu bez wcześniejszego przygotowania, może okazać się nie lada wyzwaniem. Najbliższe parkingi w okolicy zoo zaznaczone są na poniższej mapce.

Dojazd komunikacją miejską

Z BatogoSpot Tumski  (ul. Bema) polecamy wybrać się do ZOO komunikacją miejską. 200 m od apartamentu znajduje się przystanek tramwajowy i autobusowy, którym można dojechać na miejsce. Najłatwiej będzie wsiąść w autobus linii C i następnie na przystanku Nowowiejska przesiąść się w tramwaj linii 1.

Wybierając się z BatogoSpot Towers  (ul. Podwale 2) można bezpośrednio dojechać tramwajem linii 10.

Bilety można kupić w biletomacie w tramwaju. Bilet jednorazowy normalny kosztuje 3,40 zł , a bilet jednorazowy ulgowy to opłata 1,70 zł. 

Istnieje też możliwość zakupienia biletów czasowych. 

Co warto zobaczyć?

Do największych atrakcji Wrocławskiego ZOO niewątpliwie należy Afrykarium, z tunelem podwodnym, dzięki któremu można stanąć na dnie oceanu i na własne oczy obserwować życie zwierząt

Ceny biletów

Bilety najlepiej kupić przez internet. Wtedy unikniemy czekania w długiej kolejce. W okresie szczytu, czas oczekiwania do kasy biletowej może trwać aż 40 minut. Dlatego warto pomyśleć wcześniej o zakupie biletu. Można to zrobić tutaj:

Główne atrakcje

  • Afrykanarium
  • Wybieg Tygrysów
  • Pingwiny- jest ostatnią częścią afrykarium, można je zobaczyć z powierzchni, oraz ze specjalnego podwodnego tunelu, kiedy widać jak nurkują
  • żyrafy
  • Foki – możemy je podziwiać zarówno z powierzchni jaki i pod wodą
  • Motylarnia – to właśnie tutaj możemy podziwiać takie gatunki jak motyl Marpho. Motyle latają w specjalnym pomieszczeniu, a czasem nawet potrafią usiąść na zwiedzających
  • Słonie

Atrakcje dla dzieci

Zoo, to szczególne miejsce dla dzieci. Mogą tam znaleźć sporo atrakcji. jedną z nich jest zwierzyniec, zwierzyniec, gdzie dzieci mogą zobaczyć i pogłaskać, a nawet nakarmić specjalnym pokarmem zwierzęta gospodarskie takie jak kozy. We wrocławskim zoo, jest sporo centrów edukacyjnych, które dzięki prostym doświadczeniom uczą dzieci jak działa ekosystem, dlaczego chronimy zwierzęta oraz jaki jest obieg wody w przyrodzie. Nauka przez zabawę jest dla dzieci szczególnie ważna w rozwoju.

Co zabrać

W ZOO można kupić prawie wszystko, od obiadu po ciekawe upominki. Jednak nie da się kupić wspomnień, dlatego szczególnie warto zabrać ze sobą aparat fotograficzny. Dobrze pamiętać również o butelce wody, w zoo można spędzić cały dzień, a trudno o krótsze niż 3 godzinną trasę zwiedzania.  Nawet zimą odwiedzamy pomieszczenia takie jak afrukarium, czy motylarnia, gdzie temperatura wynosi ok. 36 stopni

Zabezpieczony: BatogoSpot Towers 21A, najważniejsze informacje

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Zabezpieczony: BatogoSpot Towers 21A, ZM, najważniejsze informacje

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Zabezpieczony: BatogoSpot Towers 21B, The most important information

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Zabezpieczony: BatogoSpot Towers 21A, BM, The most important information

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Zabezpieczony: BatogoSpot Towers 21B, ZM, najważniejsze informacje

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Zabezpieczony: BatogoSpot Towers 21A, ZM, najważniejsze informacje

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Zabezpieczony: BatogoSpot Towers 21B, bm, najważniejsze informacje

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

CZY CHCESZ WYNAJĄĆ APARTAMENT?