+48 724 319 601
info@batogospot.pl

PL

Zabezpieczone: B14B – BM – PL

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Zabezpieczone: B14A – BM – PL

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Zabezpieczone: B4A – BM – PL

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Zabezpieczone: B4B – BM – PL

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Zabezpieczone: B13B – BM – PL

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Polityka Prywatności Batogospot

DEFINICJE

1.1. Administrator albo Batogospot, Mente Creativa Filip Batóg Nip: 517 001 56 58

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika – IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.
1.3. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: batogospot.pl, aplikacje mobilne lub aplikacje webowe.
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.
1.7. Zaufany Partner – podmiot, z którym współpracuje Administrator, dostarczający treści marketingowe dopasowane do Użytkownika lub pośredniczący w dostarczaniu takich treści.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. Polityka Prywatności opisuje zasady wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii oraz zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
2.2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii. Pliki cookie oraz podobne technologie nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookie oraz podobne technologie w sytuacji, gdy samoistnie nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację tej osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe.
2.3. Korzystanie z Serwisu jest możliwie bez konieczności zakładania konta przez Użytkownika. W takim przypadku korzystanie z Serwisu nie wymaga podania danych osobowych w formularzu rejestracyjnym. Przetwarzane dane obejmują informacje o korzystaniu z Serwisu.
2.4. Użytkownik może założyć konto w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym dane wymagane do założenia konta są odpowiednio oznaczone, a pozostałe dane – jeśli ich podanie jest przewidziane w formularzu – są fakultatywne i nie są konieczne do założenia konta), dzięki czemu Użytkownik może korzystać z dodatkowych funkcjonalności lub usług Serwisu. W takim przypadku przetwarzane są dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz informacje o korzystaniu z Serwisu. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, tzn. że Użytkownik nie ma prawnego obowiązku podawania danych na potrzeby założenia konta w Serwisie, a jednocześnie podanie danych oznaczonych jako wymagane jest warunkiem założenia konta w Serwisie. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia założenie konta w Serwisie i korzystanie z funkcjonalności, z których zgodnie z regulaminem Serwisu można korzystać tylko po założeniu konta.
2.5. Za zgodą Użytkownika dostęp do informacji o korzystaniu z Serwisu mogą mieć Zaufani Partnerzy, którzy wykorzystują pliki cookie lub podobne technologie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści. Lista Zaufanych Partnerów znajduje się poniżej.
2.7. W przypadku gdy w ramach Serwisu dostępne są dodatkowe funkcjonalności, takie jak możliwość zamówienia newslettera lub skorzystania z formularza kontaktowego, odpowiednie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz zakresu przetwarzanych danych, dostępne będą przy ich zbieraniu na potrzeby tych funkcjonalności.

PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE

3.1. W związku z korzystaniem z Serwisu wykorzystywane są pliki cookie lub podobne technologie w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, usprawniania jego działania, profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do potrzeb Użytkownika.
3.2. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.), w czasie korzystania z Serwisu, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) lub Zaufani Partnerzy wykorzystują w różnych celach, które można podzielić na kategorie opisane poniżej.
3.3. Podobne do cookie technologie to m.in. local storage, session storatege, oraz service workers, które działają w następujący sposób: technologia wykorzystująca wydzieloną część pamięci przeglądarki służącej do przechowywania danych zapisywanych przez serwis.
3.4. Dla uproszczenia, pliki cookie i podobne technologie, dalej zwane będą łącznie „plikami cookie”.
3.5. Stosujemy dwa rodzaje plików cookie lub podobnych technologii, z uwagi na czas ich życia:
3.5.1. sesyjne – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się przez Użytkownika albo opuszczenia Serwisu;
3.5.2. stałe – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika albo do czasu wygaśnięcia pliku cookie w terminie określonym w specyfikacji pliku cookie.
3.6. Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) lub Zaufani Partnerzy wykorzystują pliki cookie w różnych celach, które można podzielić na następujące kategorie.
3.6.1. Cookie wymagane, niezbędne do korzystania z serwisu:
a) pliki cookie z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
b) uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
c) pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
d) sesyjne pliki cookie odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookie odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
3.6.2. Cookie funkcjonalne, ułatwiające korzystanie z serwisu:
a) trwałe pliki cookie służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
b) pliki cookie służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych – są to pliki wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.
3.6.3. Cookie marketingowe, pozwalające na dostarczanie treści reklamowych – Administrator oraz jego Zaufani Partnerzy wykorzystują również pliki cookie do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej.
3.7. Wykorzystanie plików cookie oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
3.8. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce bądź aplikacji lub zmianę ustawień swojego konta w Serwisie, z zastrzeżeniem że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.
3.9. Zmiana ustawień prywatności możliwa jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki lub aplikacji. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych, Użytkownik może samodzielne zarządzać ustawieniami prywatności, w tym plikami cookie, w szczególności poprzez akceptację plików cookie, zmianę ustawień plików cookie oraz blokowanie albo usuwanie plików cookie. Sposób i zakres zmian ustawień prywatności, zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki albo aplikacji, z której Użytkownik korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące zmian ustawień prywatności, dostępne są na stronach tych dostawców.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

4.1. zapewnienia dostępu do serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
4.2. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4.3. realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO:
4.3.1. marketing własny w tym profilowanie, w szczególności prezentowanie reklamy behawioralnej, wyświetlanie Użytkownikowi treści marketingowych w Serwisie lub kierowanie do oznaczonych Użytkowników powiadomień o interesujących ofertach lub treściach środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził stosowną zgodę, a także prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem np. badania satysfakcji.
4.3.2. wykrywanie i eliminowanie nadużyć;
4.3.3. cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne.
4.4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane za jego zgodą w celach marketingowych Zaufanych Partnerów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4.5. Realizacja powyższych celów powoduje, że Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. W wyniku tych analiz nie są podejmowanie w sposób zautomatyzowany istotne decyzje dotyczące Użytkownika.

 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w Serwisie, a następnie przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
5.2. Użytkownik, może dokonać samodzielnego usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z plików cookie należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie. Proces czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików cookie należy dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji. Więcej informacji na temat opcji dostępnych w poszczególnych przeglądarkach znajduje się w punkcie 4.10. Usunięcie plików cookie będzie skutkować usunięciem ustawień Serwisu.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

6.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
6.1.1. do sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, Użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;
6.1.2. dostępu do danych – Użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy;
6.1.3. do usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym” – jeśli Użytkownik uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia;
6.1.4. do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli Użytkownik ma wątpliwości czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;
6.1.5. do przenoszenia danych – Użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;
6.1.6. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
6.1.7. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne; Użytkownik może wycofać zgody poprzez zmianę ustawień.
6.2. Celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, co pozwala zapobiegać ujawnieniu informacji o Użytkowniku osobom nieuprawnionym. W przypadku Użytkowników, którzy nie założyli konta w Serwisie, Administrator nie ma możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika, gdyż przetwarzane dane dotyczą wyłącznie informacji o korzystaniu z Serwisu, bez informacji o tożsamości Użytkownika.
6.3. Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH I Zaufani Partnerzy

 7.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, integratorom oraz podmiotom realizującym dodatkowe świadczenie w ramach usług o podwyższonej opłacie, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7.2. Za zgodą Użytkownika dostęp do informacji o korzystaniu z Serwisu mogą mieć Zaufani Partnerzy, którzy wykorzystują pliki cookie lub podobne technologie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści. Zaufani Partnerzy, z którymi Administrator współpracuje w związku z korzystaniem z ich usług lub narzędzi, pozwalających m.in. na personalizowanie treści i usług oferowanych w Serwisie, należący do następujących kategorii: reklamodawcy, domy mediowe, firmy oferujące narzędzia do zarządzania kampaniami reklamowymi oraz właściciele serwisów internetowych. Partnerzy mogą m.in. analizować, zestawiać i łączyć informacje z Serwisu z innymi posiadanymi przez nich informacjami np. związanymi z korzystaniem przez Użytkownika z ich usług lub podejmowaniem przez Użytkownika aktywności w innych serwisach internetowych. Informacje o zasadach przetwarzania przez Zaufanych Partnerów danych osobowych oraz korzystania z plików cookie oraz innych technologii są dostarczane w ustalony przez nich sposób, w szczególności w dokumentach Zaufanych Partnerów opisujących zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
8.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
8.3. W serwisie batogospot.pl wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym certyfikat SSL oraz system IT serwisu Batogospot.pl spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

DANE KONTAKTOWE

9.1. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować mailowo do Działu Obsługi Klienta pod adresem semapear@gmail.com
10.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować.

Apartamenty na wynajem Ostrów Tumski

Ostrów Tumski - tam gdzie wszystko się zaczęło

Ostrów Tumski, to tu wszystko się zaczęło. Jest to najstarsza i zabytkowa część Wrocławia, z której jak wierzyć legendom wywodzi się dzisiejsza stolica dolnego śląska. Pierwsze potwierdzone zapiski odnośnie tego terenu pochodzą z roku 1000, kiedy utworzono tu biskupstwo. Wyspa na której znajduje się katedra to miejsce, w którym pierwsze ludy osiedliły się na tych terenach.  Wybór miejsca nie powinien nikogo dziwić ze względu na łatwy dostęp do rzeki, która zapewniała zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Na początku Ostrów Tumski nie był niczym, więcej jak małą drewnianą osadą licząca około 1500 mieszkańców. Kiedy jednak dostał się pod władania wnuka Bolesława Krzywoustego zaczął stawać się murowaną forteca. Okrążony został fosą wraz z murami obronnymi oraz z innymi elementami fortyfikacji. 

Apartamenty-na-wynajem

Ostrów Tumski - Historia

Przez kolejne wieku Ostrów Tumski służył głównie jako miejsce obrzędów kościelnych. Powstały tu liczne kościoły, posiadłości kanoników, rezydencje biskupów oraz innych znaczących władz kościelnych. Przez cały ten okres Ostrów pozostawał wyspą do której można było dotrzeć tylko za pomocą mostów, jednak w 1824 roku stał się on częścią stałego lądu. Zasypano wówczas jedną z odnóg płynącej tu Odry co pozwoliło na przyłączenie go i zakończenie ery Ostrowa jako wyspy.

Ciekawostka!

Przed przekształceniem Ostrowa w część stałego lądu swoją posiadłość posiadał tam kanonik Jan Baptyst Bastiani, który gościł w swoich progach między innymi słynnego włoskiego kochanka – Casanovę!

Historia Wrocławskiego rynku - Ostrów Tumski

waga-wroclaw

Pierwsze doniesienia odnośnie rynku głównego we Wrocławiu sięgają XIII wieku. Na początku oczywiście było to miejsce handlu, a w okolicznych uliczkach zakłady mieli różnego pokroju rzemieślnicy. Po ich działalności pozostał ślad do dzisiaj w postaci nazw ulic. Na przykład możemy przechadzać się po Szewskiej, gdzie wieki temu pracowali najwybitniejsi szewcy bądź po Białoskórniczej, Jatki gdzie można było zakupić mięso i podroby prosto od rzeźnika. Po około stu latach i ciągłym zmianom architektonicznym, rozwojowi rynek we Wrocławiu przybrał formę, którą widać po dziś dzień. Ma kształt prostokąta i zajmuje powierzchnię 3,8ha. Układ kamienic, rozkład uliczech został praktycznie nietknięty, co pozwala turystom przenieść się w czasie do XIV wiecznego Wrocławia.

Niestety rynek posiada też swoją mroczną historię. To tu przez lata dokonywane były kary cielesne. Po tych kostkach brukowych lała się krew po przeprowadzonej chłoście, pozbawianiu skazanych kończyn bądź egzekucji poprzez ścięcie lub zawiśnięcie. W miejscu tych tortur postawiony został w latach 80-tych pręgierz, pod którym dziś spotykają się młodzi ludzie, a gdzie w połowie XVIII wieku odbyła się jeszcze ostatnia publiczna egzekucja. Obecnie jednak rynek to tętniące życiem serce miasta, gdzie znajdują się najlepsze restauracje, liczne puby oraz świetnie zachowane kamienice i zabytki.

BatogoSpot Tumski - Ostrów Tumski

Kiedy poczują się już państwo wyjątkowo zaintrygowani historią Wrocławia, miejsc gdzie narodziło się największe miasto na dolnym śląsku to zapraszamy do odwiedzin! Nasza firma oferuje nocleg w odległości 600m od katedry Ostrów Tumski, co pozwoli na przyjemny spacer do miejsca gdzie wszystko się zaczęło. Po odwiedzeniu katedry można się udać w dalszą drogę do rynku od którego będzie już Państwa dzielić tylko niecały kilometr.

Batogospot tumski oferuje

Wrocław to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce o bogatej historii oraz pokaźnym zasobie zabytków i obiektów  kulturalnych. Warto przynajmniej raz w życiu je odwiedzić by przekonać się jak bardzo urokliwe jest to miejsce na ziemi! Serdecznie polecamy wybór naszych usług na czas tego pobytu. Nasz zespół pomoże i doradzi w doborze atrakcji, miejsc wartych odwiedzenia  oraz zapewni obsługę na najwyższym poziomie. W naszej ofercie jest, aż 11 różnych mieszkań typu studio z prywatną łazienką.  Jesteśmy firmą z dużym doświadczeniem oraz pełną gamą różnych udogodnień do zaoferowania. Gwarantujemy, że twój pobyt we Wrocławiu będzie udany!

Zabezpieczone: B13A – BM – PL

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Apartamenty- lokalizacja Wrocław centrum

Apartamenty w centrum miasta

Podział administracyjny miasta Wrocław- kiedyś i obecnie

 

Czy wiesz, że w latach 1952- 1990 Wrocław składał się tylko z 5 dzielnic? 

Największą z nich była dzielnica Fabryczna, kolejna Psie Pole, Krzyki, Śródmieście i choć najmniejsza to najbardziej centralna oraz najstarsza- Stare Miasto.

Obecnie z podziału dzielnicowego korzystają jedynie niektóre jednostki administracyjne, instytucje państwowe. Dzięki temu mamy na przykład Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków czy Komisariat Policji Wrocław- Śródmieście. Proszę się jednak nie zdziwić słysząc te nazwy, ponieważ wielu rodowitych wrocławian po dziś dzień chętnie z nich korzysta.

źródło: wikipedia.org

Obecnie od zmiany podziału administracyjnego w 1991 roku w stolicy dolnego śląska obowiązuje podział osiedlowy. Miasto składa się z 48 osiedli, z których część przyjmuje dawne nazwy dzielnic. Także dziś też Państwo mogą odwiedzić Krzyki bądź Śródmieście, choć nie są to już tak rozległe tereny jak przy podziale dzielnicowym. Każde osiedle posiada własną radę i zarząd, i są w posiadaniu ograniczonej władzy samorządowej. Kolejną pozostałością po podziale dzielnicowym, jest fakt, że największe osiedla takie jak Gajowice czy Gądów, znajdują się na terenie niegdyś największej dzielnicy Fabrycznej.

W jakiej okolicy najlepiej szukać mieszkania na pobyt we Wrocławiu?

WhatsApp Image 2020-11-21 at 10.29.16 (1)

 

 

Oczywiście wybór noclegu powinien zależeć od tego co chcemy zobaczyć, jak chcemy się poruszać po mieście oraz wielu innych indywidualnych preferencji. Najczęstszymi punktami jakie obierają turyści za swój cel podczas wizyty we Wrocławiu:

  • rynek główny;
  • ogród zoologiczny;
  • ostrów tumski;
  • hala stulecia.
Oczywiście taki wybór wcale nas nie dziwi. Są to cudowne obiekty, zarówno historyczne jak i rozrywkowe, które podczas wizyty w stolicy dolnego śląska muszą być odwiedzone.
W takim razie gdzie najlepiej zarezerwować apartamenty? Czy Rynek Główny Wrocław to najlepsza lokalizacja dla apartamentu?
Biorąc to pod uwagę najlepszą lokalizacyjnie opcją są regiony osiedla Nadodrze, Ołbin, Starego Miasta. Stąd spokojnie na nogach jesteśmy w stanie dojść do Rynku oraz przespacerować się w okolice katedry Ostrów Tumski. Co więcej mamy tutaj dobre połączenia komunikacji miejskiej z halą stulecia i ZOO. Natomiast Rynek charakteryzuje się tętniącym życiem nocnym nawet w środku tygodniu, także my osobiście polecamy bardziej ciche i spokojne okolice.
batogospot-comfort-aparthotel-przezroczyste — kopia

BatogoSpot Apartments posiada 11 apartamentów w centrum Wrocławia. Z obu naszych lokalizacji (ul. gen. Józefa Bema oraz ul. Sikorskiego) dotrzesz do rynku w niecały kwadrans na nogach! Plac generała Józefa Bema, przy którym usytuowana jest większość naszych mieszkań znajduje się na osiedlu Ołbin. Od atrakcji turystycznych takich jak Ostrów Tumski, Wyspa Słodowa czy bulwar Ksawerego Dunikowskiego dzieli nas zaledwie 500-700m! Nasi goście bardzo chwalą sobie to położenie. Szczególnie fakt, że wieczorem można się przespacerować w okolice katedry, która jest pięknie podświetlona i cieszy oko również po zmroku.

Poza świetną lokalizacją w centrum miasta Wrocław, nasze apartamenty cieszą naszych gości również pod innymi względami co wiemy dzięki pozytywnym opiniom w internecie oraz licznych powrotach! Nasz personel stara się dopiąć każdy szczegół na ostatni guzik by Państwo mogli zapamiętać Wrocław jak najlepiej. W naszych apartamentach znajduje się wiele detali nawiązujących do miasta nad Odrą. Między innymi na ścianach są liczne fotografie oraz fototapety związane z historią, zabytkami, charakterystycznymi punktami Wrocławia. Może właśnie, któreś z takich nawiązań zainspiruje Państwa i wpisze jakiś znakomity obiekt na listę miejsc do zobaczenia!

Która lokalizacja najlepsza pod względem dróg dojazdowych?

źródło: http://airport.wroclaw.pl/content/uploads/2011/09/2011-08-31_1.jpg

Dla odwiedzających przybywających od strony Warszawy, polecamy apartamenty zlokalizowane w okolicach osiedla Nadodrze, Stare Miasto. W naszym wypadku będą to apartamenty Tumski oraz Tumski 2 zlokalizowane przy placu Bema. Mają Państwo wtedy prostą drogę i łatwy dojazd przez zjazd z drogi ekspresowej S8 na zjeździe o nazwie „Wrocław Północ” bądź „Wrocław Psie Pole”. Przy wyborze tego drugiego będą Państwo dłużej poruszać się przez centrum miasta, co odradzamy szczególnie w godzinach szczytu. To samo odnośnie zjazdu „Wrocław Północ” tyczy się podróżujących od strony Poznania. Natomiast dla wszystkich podróżujących od strony  zachodniej granicy naszego kraju, polecamy skorzystać z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Tych gości serdecznie zapraszamy do rezerwacji  naszych mieszkań przy ul. Sikorskiego. Mają wtedy Państwo komfortowy dojazd od zjazdu „Wrocław Stadion” przez ulicę Legnicką. 

Afrykarium Wrocław kontakt, adres dojazd

Afrykarium Wrocław Kontakt, adres, dojazd

Największą atrakcją wrocławskiego zoo, jest afrykarium. Afrykarium powstało z połączenia dwóch słów Afryka i Akwarium. Jest to budynek który łączy w sobie najlepsze rzeczy z obu tych miejsc. Od 2012 roku jest jedną z największych atrakcji turystycznych Wrocławia i Dolnego Śląska. Godnym uwagi jest fakt, że Afrykarium jest na tyle wyjątkowym miejscem, że nie ma drugiego podobnego obiektu w europie. Odwiedzając Wrocław na weekend, koniecznie trzeba zobaczyć to miejsce.

Afrykarium Wrocław ceny biletów

Chcąc odwiedzic Afrykarium Wrocław bilety możemy zarezerwować i kupić przez internet. W ten sposób możemy w łatwy sposób uniknąć kolejek i mieć pewność, że dostaniemy się tam dokładnie o zaplanowanej godzinie. Taki sposób zapewnia również dodatkowe bezpieczeństwo. Podczas epidemii korona-wirusa, w związku z którą wprowadzono ograniczenia wz. z limitami wejść do niektórych pomieszczeń.  Ceny biletów do Afrykarium przedstawiają się następująco. Bilet normalny kosztuje 55zł, a ulgowy 45zł, dostępne sa również bilety rodzinne dla seniorów i inne

Afrykarium Wrocław Bilety Online

W ramach akcji ZOO na ratunek ceny biletów mają doliczoną 1 zł darowizny na rzecz ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. Dopłata darowizny jest dobrowolna, jednak, przy domyślnym wyborze biletu zostaje automatycznie doliczona.

Warto zauważyć, że zwiedzając ZOO Wrocław mają Państwo możliwość zakupu biletu grupowego. Bilety grupowe dostępne są dla grup minimalnie 15 osobowych w przypadku dorosłych, lub 10 osobowych w przypadku dzieci. Jesli życzą sobie Państwo aby zwiedzać Afrykarium z Przewodnikiem, który opowie o funkcjonowaniu ZOO Wrocław lub przedstawi ciekawostki z życia zwierząt, to również jest taka możliwość. Koszt takiego zwiedzania to dopłata do biletu w wysokości 5 zł/ osobę w języku Polskim lub 20 zł/osobę w języku angielskim

ZOO Wrocław  oferuje odwiedzającym je gościom pakiet stałych promocji.  Spędzając we Wrocławiu kilka dni można zaplanować zwiedzanie w taki sposób, żeby z nich skorzystać. Oto najciekawsze z promocji:

Rodzinny poniedziałek – w poniedziałki bilet rodzinny (2+3) dostępny jest w cenie 145 zł

Studencka środa – w środy studencki bilet dostępny jest w cenie 35 zł

Chory Czwartek – Emeryci i Renciści mają możliwość zakupu biletu ulgowego w cenie 25 zł

Co można zobaczyć Afrykarium Wrocław Bilety?

Wystawa podzielona jest na kilka części tematycznych. Każda część przedstawia funkcjonowanie innego, odmiennego ekosystemu, a za razem mieszkają tam inne gatunki zwierząt. Zwiedzając afrykarium można poczuć się  zupełnie jak na czarnym lądzie. Do najchętniej oglądanych wystaw należą:

Wystawy w Afrykarium

Każdą z tych wystaw odróżniają inne unikalne gatunki zwierząt. Można zaobserwować jak odmienne potrafią być ekosystemy na tym kontynencie. W zależności od części kontynentu, który odwiedzamy możemy podziwiać odmienne gatunki zwierząt żyjące w zupełnie odmiennych warunkach. Tak duża liczba kontrastów potrafi nam lepiej uświadomić jak bardzo różnorodna jest Afryka. A zarazem jak bardzo jest zaskakująca.

Morze Czerwone

Morze Czerwone to akwarium o pojemności ponad miliona litrów, sztucznie stworzono tam rafę koralową. Dzięki podjętym staraniom udało się stworzyć odpowiednie warunki dla zamieszkujących ciepłe wody kolorowych rybek. Można tam spotkać aż 60 odmiennych gatunków. Do najciekawszych z nich należą moreny i piranie. Podziwiając tą część wystawy można się poczuć jak podczas wakacji w Egipcie.

Oceanarium

Afryka Wschodnia

Wystawa przedstawiająca Afrykę wschodnią zasługuje na szczególną uwagę. Można tutaj spotkać kilka niezwykłych gatunków takich jak Hipopotamy nilowe. Ogromne mrówki, czy malownicze motyle. Ciekawą atrakcją turystyczna jest kolonia golców, niezwykłych gryzoni. Warto obejrzeć również akwaria z rybami z wielkich rowów afrykańskich, czyli wysychających jezior. Niektóre gatunki ryb nie występują już w naturalnym środowisku.

Kanał Mozambicki

Kanał mozambicki, czyli 18 metrowy szklany tunel biegnący dnem basenu pozwala nam zobaczyć w naturalnym środowisku pływające żółwie, płaszczki, rekiny i inne gatunki ryb. Podziwianie morskiego świata z perspektywy dna oceanu stanowi świetną atrakcje.

Wybrzeże Szkieletów

Po spacerze dnem oceanu, warto odwiedzić wybrzeże szkieletów, czyli miejsce, gdzie na kamienistej plaży wygrzewają się foki i pingwiny. Zaglądając nieco głębiej można dostrzec kolorowe gatunki meduz, oraz straszliwe drapieżniki takie jak mureny.

Dżungla Kongo

Spacerując wybrzeżem trafiamy wprost do dżungli. Wystawa przedstawiająca dżunglę Kongo przyciąga uwagą  wszystkich zwiedzających. Można tam spotkać roślinożerne ssaki nazywane syrenami. Wyglądem przypominają delfiny. Drapieżne krokodyle i liczne gatunki ptaków. Uwagę przyciąga również niewielka wystawa mięsożernych roślin.

Uniwersalizm, Egzotyka i Elegancja

Ponadto Kompleks przystosowany jest do organizacji różnych wydarzeń. Znajdują się tam;

  • Sala konferencyjna na 160 osób
  • salka edukacyjna, przystosowana dla organizacji wycieczek szkolnych
  • Sala biznesowa na 30 osób
  • Restauracja
  • Sklep z pamiątkami

Zwiedzając afrykarium trzeba przygotować odpowiedni zapas czasu, można tu spędzić od 1 do 3 godzin, a przecież to tylko jedna z części Wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Przyjeżdżając do Wrocławia nie zapomnijcie o rezerwacji noclegu.

CZY CHCESZ WYNAJĄĆ APARTAMENT?